بمب های الکترومغناطیسی

پایه و اساس فناوری بمب های الکترومغناطیسی

هسته اصلی بمب های الکترومغناطیسی در واقع همان منابع تولید پالس الکترومغناطیسی توان بالا و فناوری مایکروویو نیرومند می باشد.از این رو پایه فناوری برای طراحی بمب های الکترومغناطیسی متنوع بوده که در بعضی موارد تکمیل و به تولید رسیده است.

برخی فناوری های عمده به شرح زیر می باشد:

الف:مولد های شارژ فشرده

وسیله ای است که در یک بسته نسبتا فشرده قادر به تولید انرژی الکتریکی به میزان میلیون ها ژول در مدت زمان چند میکرو ثانیه است.

ب:مولدهای هیدرو دینامیکی مغناطیسی

این مولد ها می توانند به عنوان مولد جریان استارت برای وسیله مولدهای شارژ فشرده استفاده شوند

پ:منابع مایکروویوی نیرومند

هرچند مولد های شارژ فشرده به طور بالقوه و موثر به عنوان یک نوع فناوری اساسی جهت تولید پالس های قوی الکترو مغناطیسی به کار می روندولی باند فرکانسی کاری با انها غالبا از یک مگاهرتز کمتر است.بنابراین بسیاری از هدف ها را با چنین محدوده فرکانسی نمی توان به اسانی مورد حمله قرار دادزیرا حوزه عملکرد فرکانس انها به مراتب بالاتر و در فرکانس های نزدیک ماکروویو می باشد.

بمب های الکترومغناطیسی

فناوری تولید پالس الکترو مغناطیسی نیرومند و فناوری ماکروویو توان بالا موجب طراحی/توسعه وتولید بمب های الکترو مغناطیسی به عنوان یک اسلحه مخرب عملی برای استفاده غیر هسته ای شده است.بمب های الکترومغناطیسی از نظر تقسیم بندی جزو سلاح های غیر اتمی محسوب میشوند که به جای مواد منفجره از یک منبع تغذیه جهت تامین انرژی لازم برای تولید میدان الکترو مغناطیسی بسیار قوی استفاده می کنند. به طوری که این میدان قادر است چندین هزار ولت برق را به تجهیزات و مدارات داخلی اهداف مورد نظر القا کند و بدین وسیله موجب تخریب انها شود.

بمب های مذکور در حوزه تاکتیکی و راهبردی کاربرد دارند.

تاثیر بمب های الکترومغناطیسی

تاثیر این بمب ها به فاصله از محل انفجار حساسیت تجهیزات و میزان حفاظت محفظه انها بستگی دارد.پلاستیک فاقد هر گونه خاصیت محافظتی در مقابل امواج الکترومغناطیسی است.فلز در صورتی که حفره ای بزرگتر از ۱۰ میلی متر نداشته باشد می تواند به عنوان محافظی ایده ال به کار رود.ساخمان ها در مقابل امواج الکترومغناطیسی مقاوم نبوده یا کم مقاومت هستند و فلزات مقاوم ساز مورد استفاده در بتون ساختمان ها نیز با یکدیگر فاصله داشته و سدی در برابر امواج الکترومغناطیس ایجاد نمی کنند.امواج الکترومغناطیس از سیم های برق و تلفن و در وپنجره های چوبی و حتی دیوارها به راحتی عبور می کنند.

حفاظت سازمان ها و مراکز در برابر بمب های الکترومغناطیسی – شرکت پادکو

تقسیم بندی بمب های الکترومغناطیسی

سامانه سلاح انرژی الکترومغناطیسی در یک گروه بندی به دو دسته عمده:

۱-پالس های باند پایه بازمان صعود حداکثر چند نانو ثانیه وباایجاد میدان الکتریکی قوی در حد ۵۰ کیلوولت بر متر می توانند از طریق کابل ها بدنه و…وارد سامانه شده و موجب تخریب شوند.

۲-پالس هایی با کاربری مایکروویو عمدتا از طریق انتن ها/روزنه ها و درزها به سامانه وارد شده و المان های الکتریکی را تخریب می کنند.

نفوذ پذیری و اثار تخریبی امواج الکترومغناطیسی

میزان نفوذ امواج به داخل تجهیزات و اثر گذاری ان در واقع تابع دو پارامتر اصلی است: