اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی برای سنجش میزان شیلد الکترومغناطیسی (حفاظت الکترومغناطیسی) جهت مراکز یا دیتاسنترها

شرکت پادکو با دارا بودن کامل ترین و مجهز ترین تجهیزات اندازه گیری از قبیل : سیگنال ژنراتور ، اسپکترام آنالایزر ، انواع آنتن های هورن و میله ای و غیره برای اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی در همه طیف های فرکانسی و با کارشناسان طراز اول و با تجربه خود در زمینه طراحی و اجرای سیستم حفاظت الکترومغناطیسی مراکز و دیتاسنترها ، آماده ارائه خدمات تست و ارزیابی از میزان نفوذ امواج مضر الکترومغناطیسی و رادیویی در محیط های خانگی ، شهری ، صنعتی و نظامی با استفاده از تجهیزات و ادوات مذکور برای مشتریان محترم می باشد .
لازم به ذکر است که نرم افزار هایی با کاربری اندازه گیری امواج بر روی تلفن همراه با سیستم عامل اندروید نصب می شوند که مدعی سنجش میزان امواج مضر الکترومغناطیسی هستند . در اینجا این نکته را به خوانندگان و علاقه مندان محترم گوشزد می کنیم که نرم افزارهای مذکور فقط قابلیت نمایش شدت میدان در محدوده فرکانسی باند 900 و باند 1800 را دارا می باشند و به غیر از محدوده فرکانسی مذکور نرم افزارهای مربوطه کارایی ندارند .
البته با نصب نرم افزار و مقایسه مقادیر با جداول استاندارد، برای اینکه فرد در محدوده فرکانسی باند 900 و باند 1800 تا حدودی اطمینان خاطر از حد مجاز امواج رادیویی را داشته باشد ارزیابی و اندازه گیری می توان انجام داد.
ولی این نرم افزارها را برای تشخیص امواج ساطع شده از فرستنده ها و تجهیزات رادیویی به هیچ وجه نمی توان به کار برد.
برای اندازه گیری و تست نفوذ شدت میدان امواج مضر الکترومغناطیسی و رادیویی در محدوده های خانگی ، شهری ، صنعتی و نطامی باید به نکات ضروری و مهم زیر توجه کرد :
• روش اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی
• تجهیزات و دستگاه های مخصوص اندازه گیری
• واحد های اندازه گیری
• محل و زاویه اندازه گیری
• زمان اندازه گیری جهت تشخیص حد مجاز امواج الکترومغناطیسی
شایان ذکر است که  طیف فرکانسی  VHFUHF  و مقایسه با استاندارد ها تا حدودی راحت تر از اندازه گیری محدوده های پایین تر از VHF  و بالاتر از UHF  می باشد.
لطفا به این نکته بسیار بسیار مهم توجه کنید که اندازه گیری از شدت میدان امواج الکترومغناطیسی و رادیویی در محیط برای تشخیص لزوم حفظ سطح ایمنی جهت حفاطت از تجهیزات الکترونیکی ، رایانه ای و مخابراتی و انسان در محیط های پر ریسک و همچنین اطمینان از عملکرد صحیح شیلد الکترومغناطیسی برای مراکز و دیتاسنترها با دسته بندی مهم ، حساس و حیاتی بیش از حد ضروری می باشد.
در مراکز و دیتاسنترهایی که شیلد الکترومغناطیسی شده اند و تجهیزات رایانه ای ، الکترونیکی و مخابراتی بسیار گران قیمت و مهمی در آن مراکز وجود دارند ، تست و ارزیابی های دوره ای برای اطمینان از پایداری و عدم آسیب به شیلد و حفاظت الکترومغناطیسی مراکز ، از دوره های نگهداری آن مراکز(P.M) می باشند.