اطلاعات تماس : 77499664-021|Info[AT]padco-datacenter.com
اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی

اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی و میزان شیلد (حفاظت الکترومغناطیسی)

نرم افزار های اندازه گیری امواج که بر روی گوشی های اندروید نصب می شوند قابلیت نمایش شدن میدان در محدوده فرکانسی باند 900 و باند 1800 را دارا می باشند.

با نصب نرم افزار و مقایسه مقادیر با جداول استاندارد، اندازه گیری تا حدودی که فرد اطمینان خاطر از حد مجاز امواج رادیویی را داشته باشد می توان انجام داد.

دستگاه تشخیص امواج فرستنده های رادیویی که برای کشف تجهیزات رادیوییقابل استفاده است  قابل استفاده برای اندازه گیری امواج نمی باشد.

روش اندازه گیری امواج الکترومغناطیسی ، دستگاه اندازه گیری واحد های اندازه گیری، محل و زاویه اندازه گیری و زمان اندازه گیری جهت تشخیص حد مجاز امواج الکترومغناطیس  مهم و ضروری است.

در طیف فرکانسی  VHF-UHF  و مقایسه با استاندارد ها تا حدودی راحت تر از اندازه گیری محدوده های پایین تر از VHF  و بالاتر از UHF  می باشد.

اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی در محیط برای تشخیص لزوم شیلد شدن و حفظ سطح ایمنی برای تجهیزات و انسان در محیط های پر ریسک ضروری است.

در مراکزی که شیلد شده اند و تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی وجود دارد تست و ارزیابی پایداری و آسیب ندیدن شیلد و حفاظت الکترومغناطیسی از دوره های نگهداری مراکز می باشد.

2019-01-23T00:33:49+00:00

شرکت مهندسی پادکو

خدمات حفاظت الکترومغناطیس

تامین تجهیزات دیتاسنتر

تامین تجهیزات زیر ساخت شبکه

ارائه راهکارهای مهندس در حوزه فناوری اطلاعات