طراحی سیستم ارت و زمین مراکز داده

همانطور که در مراکز داده و امکانات مرتبط درستی  طراحی و در نظر گرفتن ملاحظات ضروری است ،سیستم ارت مرکز داده هم  بسیار مهم است که به نصب و تعمیر و نگهداری سیستم های متصل شده به ارت مرتبط می شود.هزینه های نگهداری مرکز داده و هزینه های خرابی تجهیزات خسارت سنگینی را ایجاد می کند.این سند مبانی پایه سیستم های قدرت، تعاریف و الزامات اساسی را ارائه می دهد.

این مقاله بررسی ناهنجاریهای نصب و راه اندازی مشترک و مسائل مربوط به ساخت و ساز را ارائه می دهد و فهرستی از آنها را ارائه می کند.

انواع سیستم های منبع تغذیه  وابسته به زیرساخت توزیع شبکه برق منطقه است. برای تجاری وسیستم های صنعتی، انواع منابع قدرت به طور کلی به چهار دسته گسترده تقسیم می شوند .

در داخل سند به تفصیل مباحث فوق بیان شده است.

طراحی کننده سیستم ارت مرکز داده می بایست برای حفاطت مرکز داده با چالش ها و مشکلات موجود در این صنعت آشنا باشد و در انطباق با حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده حتما ملاحظات سفارش شده را در نظر بگیریم.

System Grounding and Ground-fault Protection for
Data Centers
October 2011/AT310
by
Frank Waterer, Fellow Engineer, Square D Engineering Services
Bill Brown, PE, Principal Engineer, Square D Engineering Services

In order for data centers and related facilities to properly operate as designed and intended, it is extremely
important that care be given to the effective installation and maintenance of bonding and grounding systems.
This paper presents the fundamentals of power system grounding, fundamental definitions and requirements
of the National Electrical Code® (NEC®) with respect to grounding, the need for low voltage ground fault
protection and how it is implemented, and special grounding requirements imposed by the data center
operating environment. This paper also provides a summary of the applicable NEC articles, a review of
clauses from specific IEEE® Standards, and listing of other references related to bonding and grounding in
data center facilities. This paper also outlines and explains the principal purposes for an effectively bonded
and grounded system. Also addressed are the requirement of four-wire systems versus three-wire systems,
arrangements that require the installation of modified differential ground fault (MDGF) protection system, and
the effects of system grounding upon surge protection and power quality.
This paper reviews common installation inadequacies and construction issues, and will provide a list of
common conditions that cause bonding and grounding systems within data center facilities to become
inadequate or deteriorated over time. Testing and maintenance requirements of grounding systems are also discussed

دانلود

 

استاندارد طراحی حفاظت الکترومغناطیسی ارت سیستم زمین مراکزداده اتاق کامپیوتر ارتینگ شیلدینق شیلد فیلتر ارستر چاه ارت حفاظت الکترومغناطیسی، محافظت، فیلتر،فیلتر خطوط رادیویی، فیلتر برق EMP،سیستم ارت، چاه ارت ،صفحه ارت،ارستر،ویژگی های مواد برای شیلد رادیویی،دیواره شیلد، حفاطت کاتدی،عمق پوستی،تضعیف،رنج فرکانسی،مرکزداده،مراکز داده،اتاق کامپیوتر،شیلتر،مرکز فرماندهی، حفاظت الکترومغناطیسی مراکز داده  عایق امواج الکترومغناطیس حفاظت در برابر امواج الکترومغناطیس  مرکز داده طراحی مرکز داده امنیت مرکز داده  خدمات مرکز داده  کاربرد مرکز داده اجزای مرکز داده  بزرگترین دیتاسنترهای جهان نگهداری مرکز داده  معماری مرکز داده جستجوهای مربوط به ارت مشخصات چاه ارت انواع چاه ارت آموزش نصب سیم ارت  فیلم اجرای چاه ارت کاربرد سیم ارت در ساختمان سیم ارت را به کجا وصل کنیم سایز سیم ارت شینه ارت چیست  انواع چاه ارت فیلم اجرای چاه ارت کاربرد چاه ارت هزینه چاه ارت مشهد چاه ارت  pdf دستمزد اجرای چاه ارت اجرای چاه ارت با ذغال و نمک قوانین چاه ارت قیمت سیم مسی ارت قیمت سیم مسی روکش دار لوازم مورد نیاز چاه ارت تهران ارت هزینه چاه ارت دستمزد اجرای چاه ارت کابل ارت روکشدار وزن هر متر سیم مسی ستمزد اجرای چاه ارت هزینه چاه ارت فیلم اجرای چاه ارت انواع چاه ارت لوازم سیم ارت همه چیز در مورد چاه ارت شرکت چاه ارت فروشنده لوازم چاه ارت ارستر تابلویی  قیمت سرج ارستر  قیمت ارستر  طریقه نصب ارستر ارستر سه فاز  کلاس سرج ارستر  نحوه عملکرد ارستر  ارستر دوربین خطرات رعد و برق  فواید رعد و برق  انواع رعد و برق  توضیح رعد و برق برای کودکان  برخورد رعد و برق با انسان  فیلم رعد و برق  صدای رعد و برق

 

American National Standards Institute (ANSI),American Society for Testing and Materials (ASTM),BICSI,Electronic Industries Alliance (EIA),Telecommunications Industry Association (TIA),Federal Communications Commission (FCC),Federal and Military Specifications (FIPS),US Department of Commerce,National Technical Information Service (NTIS),ANSI/NECA/BICSI 568 Standard for Installing Commercial Building Telecommunications Cabling,Insulated Cable Engineers Association, Inc. (ICEA),International Electrotechnical Commission (IEC),The Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc® (IEEE),The Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits,International Organization for Standardization (ISO),National Electrical Manufacturers Association® (NEMA),National Fire Protection Association® (NPPA),Bibliography and References,Society of Cable,Telecommunications Engineers (SCTE)
MIL-HDBK-419A,MIL-STD-461,MIL-STD-299,IEEE,SHIELD,RF SHIELDING,PROTECTION,EARTH,GROUNDING,EMP FILTER,RF FILTER,POWER LINE FILTER,RF SHIELD DOOR,RF GASKET, SPD ,SURGE PROTECTION,TIA-942, TIA942 , BICSI, DATA CENTER ,DATA CENTER, C4I