فیلتر EMP

از آنجا که یکی از راههای نفوذ امواج مخرب  الکترومغناطیسی به داخل مراکز داده و اتاق های سرور ، از طریق خطوط و کابلهای انتقال تغذیه برق ورودی به داخل آن مراکز  می باشند ، لذا بمنظور کنترل و حذف  امواج مضر  الکترومغناطیسی با توجه به طراحی صورت گرفته بر اساس جریان مصرفی در مراکز داده مورد نظر  ، می بایست فیلتر های مخصوص EMP بر روی خطوط تغذیه برق ورودی به این مراکز حتما نصب شوند. این فیلتر در شرکت پیشگامان امن داده های پایدار(پادکو)  طراحی و تولید می شود که به عنوان اولین و تنها فیلتر EMP   تولید شده در داخل کشور مطرح بوده و دارای تاییدیه و قابل رقابت با  نمونه مشابه خارجی می باشد .

لازم به توضیح است که فیلترهای EMP دارای تفاوت ساختاری با فیلترهای EMI هستند .

فیلتر EMP