کاربرد پراکسی در شبکه

2019-04-15T11:23:26+00:00

پراکسی چیست در دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ، اﻓﺮاد از ﻋﺒﺎرت »ﭘﺮاﮐﺴﯽ« ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً، ﭘﺮاﮐﺴﯽ اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﺘﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را [...]

کاربرد پراکسی در شبکه2019-04-15T11:23:26+00:00

کلاسترینگ

2019-04-15T10:05:58+00:00

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﮐﻼﺳﺘﺮﯾﻨﮓ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزي ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻼﺳﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ. اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ [...]

کلاسترینگ2019-04-15T10:05:58+00:00

نقش مسیر یاب در شبکه های کامپیوتر

2019-04-09T12:42:36+00:00

در شبكه ها (Router) نقش مسيرياب در تصوير بالا دو شبكه مجزا از يكديگر قرار دارند که هر کدام از اين شبكه ها داراي سه کامپيوتر هستند که از [...]

نقش مسیر یاب در شبکه های کامپیوتر2019-04-09T12:42:36+00:00

فیلتر لانه زنبوری (honeycomb)

2019-04-05T12:51:42+00:00

فیلتر honeycomb یا فیلتر لانه زنبوری در مکان ها و مراکز داده که قصد اجرای عملیات پیاده سازی و نصب سیستم حفاظت الکترومغناطیسی را دارند، می بایست با ارائه [...]

فیلتر لانه زنبوری (honeycomb)2019-04-05T12:51:42+00:00

فیلتر RF

2019-04-05T12:18:45+00:00

فیلتر RF گیرنده ها و تجهیزات رادیویی که برای کارکرد شان می بایست به آنتن ها و دکل های مخابراتی متصل باشند همواره در معرض آسیب جدی و تخریب [...]

فیلتر RF2019-04-05T12:18:45+00:00

رک شیلد و حفاظت شده رادیویی

2019-04-01T12:30:23+00:00

رک شیلد و حفاظت شده رادیویی رک های مخصوص شیلد این شرکت با تضعیف امواج مضر الکترومغناطیسی بالاتر از 60dB و در سایز ها و ابعاد مختلف، مناسب برای ارگان های [...]

رک شیلد و حفاظت شده رادیویی2019-04-01T12:30:23+00:00

فیلتر EMP

2019-04-01T19:18:10+00:00

فیلتر EMP از آنجا که یکی از راههای نفوذ امواج مخرب  الکترومغناطیسی به داخل مراکز داده و اتاق های سرور ، از طریق خطوط و کابلهای انتقال تغذیه برق [...]

فیلتر EMP2019-04-01T19:18:10+00:00

شیلتر- اتاق شیلد رادیویی سیار

2019-01-27T23:58:03+00:00

شیلتر- اتاق شیلد رادیویی سیار برای استقرار تجهیزات رادیویی در محیطی ایمن یکسری الزامات لازم است. یکی از این الزامات شیلتر اتاق شیلد رادیویی سیار  برای محیط و فضای تجهیزات [...]

شیلتر- اتاق شیلد رادیویی سیار2019-01-27T23:58:03+00:00

اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی

2019-01-23T00:33:49+00:00

اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی و میزان شیلد (حفاظت الکترومغناطیسی) نرم افزار های اندازه گیری امواج که بر روی گوشی های اندروید نصب می شوند قابلیت نمایش شدن میدان [...]

اندازه گیری شدت میدان امواج رادیویی2019-01-23T00:33:49+00:00

شرکت مهندسی پادکو

خدمات حفاظت الکترومغناطیس

تامین تجهیزات دیتاسنتر

تامین تجهیزات زیر ساخت شبکه

ارائه راهکارهای مهندس در حوزه فناوری اطلاعات