درب شیلد – RF Door

درب شیلد – RF Door   جهت تکمیل فرآیند راه اندازی سیستم حفاظت الکترومغناطیسی و جلوگیری از ورود امواج مخرب الکترومغناطیسی به داخل مرکز داده(Data Center) یا اتاق سرور مورد [...]