Contact Info: (+ 98) 21 77224359-(+ 98) 21 77499664-(+ 98) 912 1577958 | Fax: (+ 98) 21 77208238|Info[AT]padco-datacenter.com
خانه » فیلتر EMP

فیلتر EMP

از آنجا که یکی از راههای نفوذ امواج مخرب  الکترومغناطیسی به داخل مراکز داده و اتاق های سرور ، از طریق خطوط و کابلهای انتقال تغذیه برق ورودی به داخل آن مراکز  می باشند ، لذا بمنظور کنترل و حذف  امواج مضر  الکترومغناطیسی با توجه به طراحی صورت گرفته بر اساس جریان مصرفی در مراکز داده مورد نظر  ، می بایست فیلتر های مخصوص EMP بر روی خطوط تغذیه برق ورودی به این مراکز حتما نصب شوند. این فیلتر در شرکت پیشگامان امن داده های پایدار(پادکو)  طراحی و تولید می شود که به عنوان اولین و تنها فیلتر EMP   تولید شده در داخل کشور مطرح بوده و دارای تاییدیه و قابل رقابت با  نمونه مشابه خارجی می باشد .

لازم به توضیح است که فیلترهای EMP دارای تفاوت ساختاری با فیلترهای EMI هستند .

فیلتر EMP

فیلتر EMP از آنجا که یکی از راههای نفوذ امواج مخرب  الکترومغناطیسی به داخل مراکز داده و اتاق های سرور ، از طریق خطوط و کابلهای انتقال تغذیه برق [...]

فیلتر EMP2019-04-01T19:18:10+03:30