فیلتر RF

گیرنده ها و تجهیزات رادیویی که برای کارکرد شان می بایست به آنتن ها و دکل های مخابراتی متصل باشند همواره در معرض آسیب جدی و تخریب از سوی امواج مضر الکترومغناطیسی و رادیویی هستند . امواج مخرب مذکور که در فضای باز منتشر می شوند چه از طریق تشعشعی و چه هدایتی و از طریق آنتن های متصل به تجهیزات رادیویی می توانند لطمات و صدمات جبران ناپذیری را به گیرنده های رادیویی که بعضاً گران قیمت هم هستند وارد نمایند . برای جلوگیری از آسیب های مربوطه ، پیشنهاد شرکت پادکو ، استفاده از فیلتر مخصوص RF می باشد . فیلتر های RF باعث می شوند که محافظت لازم برای جلوگیری از صدمات ناشی از امواج مضر الکترومغناطیسی به گیرنده های رادیویی به خوبی انجام شود . انتخاب صحیح فیلتر RF می بایست با شناخت کامل مشخصات پالس های تهدید صورت بگیرد . شرکت پادکو ارائه دهنده انواع فیلتر های RF بر اساس توان تحمل و رنج فرکانسی در جهت حداقل تلفات رادیویی در مسیر انتقال برای پوشش خواسته های مشتریان محترم می باشد .
برای اطلاعات بیشتر خوانندگان و مشتریان ، کاتالوگ محصول در لینک زیر قابل دریافت می باشد

فیلتر RF - شرکت پادکو
دانلود کاتالوگ فیلتر RF