درباره arash es

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
arash es تاکنون 6 مطلب را ایجاد کرده است.

کاربرد پراکسی در شبکه

2019-04-15T11:23:26+00:00

پراکسی چیست در دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ، اﻓﺮاد از ﻋﺒﺎرت »ﭘﺮاﮐﺴﯽ« ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً، ﭘﺮاﮐﺴﯽ اﺑﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﺘﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را [...]

کاربرد پراکسی در شبکه2019-04-15T11:23:26+00:00

کلاسترینگ

2019-04-15T10:05:58+00:00

ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﮐﻼﺳﺘﺮﯾﻨﮓ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺎزي ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻼﺳﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ. اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ [...]

کلاسترینگ2019-04-15T10:05:58+00:00

نقش مسیر یاب در شبکه های کامپیوتر

2019-04-09T12:42:36+00:00

در شبكه ها (Router) نقش مسيرياب در تصوير بالا دو شبكه مجزا از يكديگر قرار دارند که هر کدام از اين شبكه ها داراي سه کامپيوتر هستند که از [...]

نقش مسیر یاب در شبکه های کامپیوتر2019-04-09T12:42:36+00:00

فیلتر لانه زنبوری (honeycomb)

2019-04-05T12:51:42+00:00

فیلتر honeycomb یا فیلتر لانه زنبوری در مکان ها و مراکز داده که قصد اجرای عملیات پیاده سازی و نصب سیستم حفاظت الکترومغناطیسی را دارند، می بایست با ارائه [...]

فیلتر لانه زنبوری (honeycomb)2019-04-05T12:51:42+00:00

فیلتر RF

2019-04-05T12:18:45+00:00

فیلتر RF گیرنده ها و تجهیزات رادیویی که برای کارکرد شان می بایست به آنتن ها و دکل های مخابراتی متصل باشند همواره در معرض آسیب جدی و تخریب [...]

فیلتر RF2019-04-05T12:18:45+00:00

شرکت مهندسی پادکو

خدمات حفاظت الکترومغناطیس

تامین تجهیزات دیتاسنتر

تامین تجهیزات زیر ساخت شبکه

ارائه راهکارهای مهندس در حوزه فناوری اطلاعات