قابلیت Provisioning

قابلیت Provisioning در هیتاچی USP V

امروزه با توجه به توسعه و کاربری سیستم های اطلاعاتی یا تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات در شرکت ها ، حجم اطلاعات مورد استفاده در پروژه های فنی مربوط به کارفرما (خصوصا که همراه با تعدد فراوان انواع تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات باشد) در جهت مدیریت صحیح اطلاعات و نیز بهینه نمودن اطلاعات یا داده ها را با مشکل روبرو کرده است.

در این شرایط بهترین قابلیت سیستم و تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات هیتاچی که می تواند با پیاده سازی مدیریت یکپارچه و بهینه بر روی انواع دستگاه های ذخیره ساز داده و ارتباط موثر سخت افزاری و نرم افزاری بین آنها بهترین عملکرد را داشته باشد قابلیت Provisioning است . این قابلیت به راحتی قادر خواهد بود نیاز مشتری  را برطرف نماید.

با توجه به اینکه هنوز اغلب تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات در ایران از نوع هیتاچی USP V می باشد . لذا در اینجا منظور از خدمات ارائه شده توسط شرکت پادکو برای مشتریان عزیز در رابطه با دستگاه USP V هست.

کارشناسان شرکت پادکو آمادگی دارند که در جهت به کارگیری ابزارها و لایسنس های مورد نیاز مشتری ، فرآیند ذخیره سازی اطلاعات را با توجه به نیازهای مشتری به نحو بسیار مطلوب بهینه و ارتقاء دهند .
ارائه خدمات زیر از سوی شرکت پادکو برای مشتریان گرامی در اسرع وقت انجام خواهد شد :

1. تهیه و نصب لایسنس Hitachi Performance Monitor با توجه به ظرفیت درخواستی مشتری
2. تهیه و نصب لایسنس Flash Copy با توجه به ظرفیت درخواستی مشتری
3. تهیه و نصب لایسنس Universal Volume Manager با توجه به ظرفیت درخواستی مشتری
4. تهیه و نصب لایسنس Dynamic Provisioning Software با توجه به ظرفیت درخواستی مشتری
5. تهیه و نصب لایسنس Tiered Storage Manager Software با توجه به ظرفیت درخواستی مشتری
6. تهیه و نصب دیگر لایسنس های مورد نیاز مشتری با توجه به ظرفیت درخواستی
همچنین خدمات زیر توسط کارشناسان با تجربه شرکت پادکو به مشتریان محترم ارائه خواهد شد:
1. نصب و راه اندازی کلیه لایسنس های مورد نیاز مشتری در محل
2. پیاده سازی مدیریت یکپارچه بر روی تجهیزات ذخیره سازها (Provisioning) در محل مشتری جهت مدیریت و برقراری ارتباط سخت افزاری و نرم افزاری بین انواع ذخیره سازهای داده
3. گارانتی لایسنس های ارائه شده توسط شرکت پادکو حداقل به مدت 1 سال از تاریخ تائید نصب و راه اندازی کامل
4. ارائه برنامه زمان بندی نحوه اجرا به مشتریان محترم
5. اجرای کار ، نصب و راه اندازی مطابق با نظر مشتری محترم
6. ارائه راهکار و رفع اشکالات احتمالی و پیش آمده برای مشتریان محترم
7. رعایت کلیه استانداردهای فنی و دستورالعمل های مشتری
8. انجام تعهدات از طرف شرکت پادکو مطابق با دستورات و نظارت مشتری
9. همکاری شرکت پادکو در انتقال دانش فنی انجام پروژه به پرسنل و کارشناسان مشتری
10. مکتوم نگهداشتن اطلاعات کسب شده مشتری از سوی شرکت پادکو در طول ارائه خدمات فوق