بخش دوم

مقایسه از لحاظ کارائی (Performance)

کارائی بالای سرورهای IBM Power باعث می گردد که مصرف کنندگان ، جهت ارائه سرویسهای خود ، نیاز به تعداد کمتری سرور ، و یا سرورهای کوچکتری ، داشته باشند . این امکان باعث می شود که مصرف کنندگان ، هزینه کمتری  برای مجوزهای نرم افزاری که بر اساس تعداد پردازشگر است ، پرداخت کنند . همچنین باعث کاهش هزینه مصرف انرژی ، هزینه مساحت مورد نیاز و دیگر هزینه های راهبری زیر ساخت IT می شود .

1. مقایسه کارائی سرورهای با بیشتر از 16 پردازشگر

در این بخش سرور IBM Power 795 با سرور HP Integrity Superdom و سرور SUN SPARC Enterprise 9000 مقایسه شده اند . با توجه به جدول زیر مشخص است که ، سرور IBM Power نسبت به HP Integrity Superdom با 128 هسته پردازشی و SUN SPARC Enterprise با 256 هسته پردازشی ، در سطح کارائی هر هسته پردازشی ، سه تا چهار برابر ، ودر سطح سیستم ، بیش از چهار برابر کارائی بهتر را ارائه می دهد .همچنین مشخص است که سرور IBM Power 795 و IBM Power 595 (یک نسل قدیمی تر از Power 795 ) کارائی بهتری از رقبای خود در انواع سنجه ها(Benchmark) ارائه می دهند .

مقایسه
کارائی در
سطح سیستم


2-tier
SAP


SPEC jbb2005


SPEC
fp_rate


2006


SPEC
Int_rate


2006


TPC-C


System Name


126,063


21,058,767


9,930


11,200


No benchmark


IBM Power 795


No benchmark


3,435,485


2,180


2,160


6,085,166


IBM Power 595


No benchmark


2,054,864


1,480


1,650


4,092,799


HP Integrity Superdome


32,000


1,757,035


2,100


2,590


No benchmark


SUN SPARC Enterprise 9000


مقایسه
کارائی در
سطح هسته
پردازشی (
Core)


2-tier SAP


SPEC jbb2005


SPEC
fp_rate


2006


SPEC
Int_rate


2006


TPC-C


System Name


492,4


82,260


38,7


43,7


No benchmark


IBM Power 795


No benchmark


53,679


34,0


33,7


95,080


IBM Power 595


No benchmark


16,053


11,6


12,8


31,974


HP Integrity Superdome


125


6,863


8,2


10,1


No benchmark


SUN SPARC Enterprise 9000


اطلاعات جداول فوق بیانگر کارائی بالای سرورهای IBM Power نسبت به رقبای خود است .

اجرای بعضی از برنامه های کاربردی ، به دلیل محدودیت حافظه در سرورها و همچنین کم بودن پهنای باند بین حافظه و هسته پردازشی ، با مشکل مواجه می شود . معماری سرور Power 795 بگونه ای است که ، اکثر برنامه های کاربردی برروی آن ، بدون اشکال اجرا می شوند . در جدول زیر برخی از ویژگیهای سخت افزاری IBM Power ، با رقبایش مقایسه شده است .

Sun M9000


HP Superdome


IBM Power 595


IBM Power 795


 


256


128


64


256 or 128


Cores


4,096


2,048


4,096


8,192


Memory(GB)


737


273,1


1,376


4,366


Memory bandwidth(GB/s)


234


172,8


640


640


I/O bandwidth(GB/s)


16


16


64


32 or 64


Memory(GB)per core


2,88


2,13


21,5


17 or 34


Memory bandwidth(GB/s)per core


سرور Power 795 علاوه بر سه برابر کارائی بهتر در سطح هسته پردازشی(Core) ، دو برابر حافظه ، پنج برابر پهنای باند بین حافظه و هسته پردازشی ، و دو برابر پهنای باند I/O بیشتر ، نسبت به سرورهای معادل HP و SUN ارائه می دهد .

با دقت در جدول فوق می توان به اختلاف معماری سرورهای IBM Power با سرورهای معادل HP و SUN پی برد .

2. مقایسه کارائی سرورهائی با 8 و 16 پردازشگر

در جدول زیر ، نتایج سنجه های (Benchmark) مختلفی از لحاظ کارائی ، بین سرورهائی با 8 و 16 پردازشگر ، ثبت شده است . با مقایسه این نتایج می توان کارائی بسیار بالای سرور های IBM Power را مشاهده نمود .

مقایسه کارائی
در سطح سیستم


2 – tier SAP SD


SPEC jbb2005


SPEC fp_rate2006


SPEC int_rate2006


TPC – C


 


37,000


5,210,501


2,300


2,610


No benchmark


64-core IBM Power 780


No benchmark


3,031,184


1,310


1,470


No benchmark


32-core IBM Power 780


No benchmark


No benchmark


No benchmark


No benchmark


1,200,011


8-core IBM Power 780


No benchmark


4,604,894


1,900


2,140


No benchmark


64-core IBM Power 770


19,140


3,369,694


No benchmark


1,378


No benchmark


64-core X7500 best result


No benchmark


No benchmark


371


416


No benchmark


32-core HP Integrity rx8640


No benchmark


817,158


582


753


No benchmark


64-core Sun SPARC Enterprise
M8000


No benchmark


395,989


333


352


No benchmark


32-core Sun SPARC Enterprise
M8000


No benchmark


No benchmark


181


201


No benchmark


16-core HP Integrity rx7640


No benchmark


No benchmark


223


335


No benchmark


32-core Sun SPARC Enterprise
M5000


سرور Power 770 و Power 780 در جدول فوق ، به لحاظ کارائی از بقیه سرورها بهتر هستند . با این وجود ، سنجه (Benchmark) جدول فوق ،فقط از یک جنبه کارائی سرورها را مورد بررسی قرار داده است . جهت مقایسه بهتر بین کارائی سرورها ، بهتر است که کارائی در سطح هسته پردازشی آنها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد . بدیهی است ، سروری که در این سطح ، کارائی بهتری ارائه دهد ، برای مصرف کنندگان آن ، کاهش هزینه خرید سخت افزار ، کاهش هزینه خرید License و دیگر هزینه های راهبری را در بر خواهد داشت .

این مقایسه در جدول زیر ارائه شده است .

مقایسه
کارائی در
سطح هسته
پردازشی (
Core)


2 – tier SAP
SD


SPEC jbb2005


SPEC fp_rate2006


SPEC int_rate2006


TPC – C


 


578


81,414


35,9


40,7


No benchmark


64-core IBM Power 780


No benchmark


94,724


40,9


45,9


No benchmark


32-core IBM Power 780


No benchmark


No benchmark


No benchmark


No benchmark


150,001


8-core IBM Power 780


No benchmark


71,951


26,3


33,4


No benchmark


64-core IBM Power 770


250


51,903


No benchmark


20,9


No benchmark


64-core X7500 best result


No benchmark


No benchmark


11,5


13,0


No benchmark


32-core HP Integrity rx8640


No benchmark


12,768


9,0


11,7


No benchmark


64-core Sun SPARC Enterprise
M8000


No benchmark


12,374


10,4


11,0


No benchmark


32-core Sun SPARC Enterprise
M8000


No benchmark


No benchmark


11,3


12,5


No benchmark


16-core HP Integrity rx7640


No benchmark


No benchmark


6,9


10,4


No benchmark


32-core Sun SPARC Enterprise
M5000


کارائی در سطح هسته بالاتر به این معنی است که مصرف کنندگان با تعداد سرور کمتر و یا اندازه سرور کوچکتر ، می توانند تعداد سرویسهای بیشتری را به راحتی ارائه دهند . قدرت پردازش تنها عامل افزایش کارائی سرورها نیست . عوامل دیگری مانند پهنای باند ، حجم حافظه و … نیز در جهت افزایش کارائی سرورهایIBM Power دخیل هستند که در جدول مقادیر این عوامل با سرورهای رده HP وSUN  مقایسه شده اند .

Sun M8000


HP rx8640


IBM Power 780


IBM Power 780


 


64


32


64


32


Cores


512


512


2,048


2,048


Memory(GB)


184


68


1,091


1,091


Memory bandwidth(GB/s)


61


48


236


236


I/O bandwidth(GB/s)


8


16


32


64


Memory(GB)per core


2,9


2,1


17,0


34,1


Memory bandwidth(GB/s)per core


1,0


1,5


3,7


7,4


I/O bandwidth(GB/s)per core


با دقت در جدول فوق می توان دید که از لحاظ حجم حافظه ، پهنای باند حافظه ، پهنای باند I/O و … چه اختلاف زیادی بین سرور Power 780 و سرور های معادل HP و SUN وجود دارد .

3. مقایسه کارائی سرورهائی با 4 پردازنده

اغلب مصرف کنندگان ، سرورهائی 4 پردازنده را ، سرورهای مناسبی برای اکثر کاربردهای خود می دانند . این سرورها اغلب انتخاب مناسبی برای کاربردهای توزیع شده (بانکها ، بیمه ها ، فروشگاه های زنجیره ای و … ) هستند . سرور Power 750 به عنوان سریعترین سرور دارای 4 پردازنده با سرورهای معادل خود از HP و SUN مقایسه شده است .

SPECfp_rate 2006


SPECint_rate 2006


SPEC jbb 2005


2-tier SAP SD


System Name


865


1,070


2,478,929


15,600


IBM Power 750 Express


573


788


2,021,525


10,490


4-socket x86 best result(Intel
X75xx)


71


102


372,140


No benchmark


HP Integrity rx6600


No benchmark


269


No benchmark


No benchmark


HP Integrity BL870 i2


112


135


No benchmark


No benchmark


Sun SPARC Enterprise M4000


270


360


841,380


4,720


32-core Sun SPARC Enterprise
T5440


4. مقایسه کارائی سرورهائی با 2 پردازنده

درجدول زیر سرور Power 730 با سرورهای معادل از شرکتهای HP و SUN مقایسه شده است .

SPECfp_rate2006


SPECint_rate2006


SPECjbb 2005


Entry system performance


466


574


1,216,983


IBM Power 730 Express


277


382


875,975


2-socket
HP ProLiant G7 (Intel x86)


54,8


62,4


No benchmark


HP Integrity rx3600


119


157


422,782


Sun SPARC Enterprise T5240


نتایج جدول فوق بیانگراین موضوع است که سرور Power 730 دربین سرورهای دو پردازنده HP و SUN ازکارائی بالاتری برخورداراست .

5. مقایسه کارائی سرورهای تیغه ای (Blade) با 2 پردازنده

محبوبیت سرورهای تیغه ای به دلیل انعطاف پذیری ، مدیریت آسان و بهره وری ، در حال افزایش است . شرکت IBM با استفاده از پردازشگر Power 7 خود ، سرورهای تیغه ای (Blade) تولید نموده است که مانند دیگر سرورهای Power ، از کارائی بسیار بالائی نسبت به رقبای HP و SUN خود برخوردار است . در جدول زیر ، مقادیر سنجه های مختلف  بر روی این رده از سرورها ، جمع آوری شده است .

SPECjbb2005


SPECfp_rate2006


SPECint_rate2006


System name


1,119,946


431


520


IBM BladeCenter PS702 Express


No benchmark


136


134


HP Integrity BL860c i2


388,456


121


160


Sun Blade T6340


No benchmark


256


380


Best Xeon 5600 blade