بخش چهارم

مقایسه از لحاظ میزان مصرف انرژی

یکی از موضوعات مهم در مدیریت مراکز داده ، میزان مصرف انرژی است . با رشد روز افزون کاربردهای دنیای IT ، سازمانها نیاز به تجهیزات سخت افزاری بیشتری جهت تامین سرویس های آتی خود دارند که بالطبع باعث افزایش انرژی مورد نیاز می گردد .

در جداول زیر سرورهای هم رده از محصولات شرکت IBM و HP و SUN به لحاظ میزان بازدهی نسبت به مصرف انرژی مقایسه شده اند . همانطور که قابل مشاهده است سرورهای Power 7 در رده های مختلف نسبت به رقبای خود از امتیاز بهتری برخوردار هستند .

Energy efficiency of servers with 32 or more processor chip

SPECint_rate2006 Performance per WATT


System


0.371


IBM Power 795


0.076


IBM Power 595


0.068


HP Integrity Superdome


0.058


Sun SPARC Enterprise M9000


Energy efficiency of 8 and 16 processor chip systems

SPECint_rate2006 Performance per WATT


System


0.395


IBM Power 780


0.334


IBM Power 770


0.149


IBM Power 570


0.077


HP Integrity rx8640


0.094


HP Integrity rx7640


0.061


Sun SPARC Enterprise M8000


0.071


Sun SPARC Enterprise M5000


Energy efficiency of 4-socket systems

SPECint_rate2006 Performance per WATT


System


0.584


IBM Power 750 Express


0.151


IBM Power 560 Express


0.175


IBM Power 550 Express


0.064


HP Integrity rx6600


0.075


Sun SPARC Enterprise M4000


0.114


Sun SPARC Enterprise T5440


Energy efficiency of 2-socket systems

SPECint_rate2006 Performance per WATT


System


0.444


IBM Power 710 Express


0.337 (estimate)


IBM Power 720 Express


0.525


IBM Power 730 Express


0.415


IBM Power 740 Express


0.161


IBM Power 520 Express


0.149


Sun SPARC Enterprise T5240


0.057


HP Integrity rx3600


Energy efficiency of Blade systems

SPECint_rate2006 Performance per WATT


System


0.531


4-core IBM BladeCenter JS23


0.180


4-core HP Integrity BL860c


0.529


8-core IBM BladeCenter JS43


0.400


16-core Sun Blade T6340


فن آوری داخلی EnergyScale در سرور های Power شرکت IBM ، امکان اندازه گیری میزان انرژی مصرفی و همچنین امکان   سیاست گذاری   برای  استفاده   بهینه  از  انرژی  را   فراهم  می کند  .  جهت  استفاده از این  فن آوری نیاز به ویژگی Active Energy Manager  از نرم افزار IBM Systems Director می باشد .